Yeşil Düşün!

Neden “Yeşil Düşün”meliyiz?

by Dr. Müh. Anıl Başaran Posted in Sürdürülebilirlik Ofisi

Günlük ve endüstriyel alanda net sıfır, karbon ayak izi, karbon salınımı, karbon nötr kavramlarını giderek daha fazla duymaya başladık. Peki nedir bunlar? Neden önemli? Küresel sera gazları (Green House Gasses-GHG), atmosferin alt tabakasında biriken ve atmosferde ısı tutma özelliği gösteren gazlardır. Sera gazları (karbondioksit, metan vb.), yer yüzünden yansıyan ışınların atmosferden geçmesini engelleyerek tekrar yer yüzüne yönlendirirler ve yer yüzü sıcaklığının artmasına neden olurlar. Yer yüzü sıcaklığının artması küresel ısınma olarak ifade edilir. Önlem alınmazsa önümüzdeki yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak yeryüzü sıcaklığının 1.5 oC’nin çok üzerinde artacağı öngörülüyor. Bu durum, domino etkisi riskiyle tüm canlı yaşamı ve doğal kaynakları tehdit eden bir çevre ve iklim felaketi olarak önümüzde duruyor.

İstenmeyen iklim krizlerinin önüne geçebilmek için alınan önlemlerin başında “Net Sıfır” gelmektedir. Net sıfır, temelde insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan ve sera gazı miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen (fotosentez gibi) sera gazı miktarına eşitlemek olarak ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle, net sıfır sera gazı salınımlarının azaltılması ve mevcut olan miktarın dengelenmesi yoluyla sıfıra indirilmesidir. Sektör farketmeksizin kuruluşların, Paris Anlaşması kapsamında, bilime dayalı olarak sera gazı salınımlarını azaltmaları kritik öneme sahip.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change-IPPC) 1,5oC’lik küresel ısınma için hazırladığı özel raporuna göre, küresel ısınmayı 1,5oC ile sınırlı tutabilmek için kurumların, ülkelerin “net sıfır hedeflerine” ulaşmaları ve bu noktada zaman kaybetmeden aksiyon almaya başlamaları kritik önem taşıyor. Bu önemi kavrayan çok sayıda hükümet, yerel yönetim ve iş dünyası kendi hedeflerini ve stratejilerini belirlediler ve net sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdünde bulundular. Nisan 2021’de, Avrupa Birliği (AB) “Fit-for-55%” kapsamında salınımları 2030’a kadar 1990 seviyelerine göre %55 azaltma hedefini yasal olarak bağlayıcı kıldı. “Fit-for-55%”’in amacı 2050 yılına kadar net sıfır salınım hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmaktır.

“Net Zero Carbon” hedefleri doğrultusunda pazarı düzenleyici regülasyonlar uygulamaya koydu. “Net Zero Carbon” hedeflerine giden yolda uygulamaya konulan bu regülasyonlar, enerji verimliliği yoluyla enerji tüketimlerini azaltmayı hedefliyor. Enerji tüketimlerini azaltarak, enerji arzının neden olduğu sera gazı salınımlarının azaltılması amaçlanıyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, iş dünyasının, sektör farketmeksizin, bir net sıfır hedefi belirlemeleri ve stratejilerine enerji verimliliği konusunu dahil etmeleri kaçınılmaz hale geliyor. Enerji verimliliği konusunda alınan aksiyonlar, maliyet tasarrufu sağlarken çevrenin korunmasına olanak tanıyor. Geleceğin dünyasında ekolojik ve verimli sistemler önemli hale geliyor ve pazar koşullarını şekillendiriyor. Ekolojik ve verimli sistemleri başarmak için bilime dayalı olarak Yeşil Düşünmeli ve bugünden itibaren harekete geçilmelidir.

Bloglarımız

 
Son yazılarımıza ve gönderilerimize bir göz atın, bilinenin ötesinde son trend konuları bulabilirsiniz.
Enerji verimliliği nedir ?

Oca 20 2023

Enerji verimliliği nedir ?

Genel olarak enerji verimliliğinin artırılması, enerji tüketiminin azaltılması ve enerji üretimi ve kullanımının çevresel etkilerinin azaltılması açısından önemli bir yoldur.

İklim Eylemleri ve Endüstri

Oca 20 2023

İklim Eylemleri ve Endüstri

İklim değişikliği konusunda harekete geçmek, gezegenin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve tüm sakinlerinin refahı için şart. Bireyler, kuruluşlar ve hükümetler, birlikte çalışarak ve mesele...

Sürdürülebilirlik nedir?

Oca 20 2023

Sürdürülebilirlik nedir?

Günlük ve endüstriyel alanda net sıfır, karbon ayak izi, karbon salınımı, karbon nötr kavramlarını giderek daha fazla duymaya başladık. Peki nedir bunlar? Neden önemli?