Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik nedir?

by Posted in Sürdürülebilirlik Ofisi

Sürdürülebilirlik, dünya üzerinde yaşamı destekleyen doğal, sosyal ve ekonomik sistemleri koruma veya koruma yeteneğidir. Bu, günümüzün ihtiyaçlarını geleceğin ihtiyaçlarıyla dengelemek isteyen, yaptıklarımızın insanlar, çevre ve ekonomi üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran bir düşünce ve davranış biçimidir.

Sürdürülebilirlik genellikle ekonomik, sosyal ve çevresel hususları içeren "üçlü bir sonuç" olarak tanımlanır. Bu da, sürdürülebilirliğin sadece çevreyi korumak veya doğal kaynakları korumak için değil, aynı zamanda sosyal adaleti ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için olduğu anlamına geliyor.

Sürdürülebilirliğin enerji verimliliği, kaynak tasarrufu, atıkların azaltılması ve çevre koruma gibi birçok farklı yönü vardır. Bazı insanlar karbon ayakizlerini düşürerek ve çevreyle dost seçimler yaparak kişisel yaşamlarında sürdürülebilirliğe odaklanırlar. Diğerleri, yenilenebilir enerjiyi destekleyen, doğal kaynakları koruyan veya sera gazı emisyonlarını azaltan politikaları savunarak, örneğin, küresel veya toplumsal düzeyde sürdürülebilirliği teşvik etmek için çalışmaktadır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri

What is the sustainability
 

sürdürülebilirlik hedeflerini çalıştır

Birleşmiş Milletler'in (BM), yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış içinde, sağlıklı ve müreffeh bir yaşam sürme fırsatına sahip olmasını sağlamak için küresel bir gündem olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) var. SDG'ler 2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında kabul edilmiştir.

17 SDG'ler şunlardır:

1.     Yoksulluk Yok

2.     Sıfır Açlık

3.     İyi Sağlık ve Refah

4.     Kalite Eğitimi

5.     Cinsiyet Eşitliği

6.     Temiz Su ve Temizlik

7.     Ekonomik ve Temiz Enerji

8.     Düzgün Çalışma ve Ekonomik Büyüme

9.     Endüstri, Yenilik ve Altyapı

10.    Azaltılmış Eşitsizlikler

11.    Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

12.    Sorumlu Tüketim ve Üretim

13.    İklim Hareketi

14.    Su Altında Yaşam

15.    Karada Yaşam

16.    Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

17.    Hedefler için Ortaklıklar

SDG'lerin her biri, belli zorlukları hedef alan ve hedefe doğru ilerlemeyi teşvik eden bir takım özel hedeflere sahiptir. Örneğin "Yoksulluğa Hayır" hedefi, aşırı yoksulluğun kökünü kurutmak ve yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını yarı yarıya azaltmayı amaçlıyor. "İyi Sağlık ve Refah" hedefi, akıl sağlığı hizmetleri de dahil olmak üzere bütün insanların kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve hastalığın küresel yükünü azaltmayı amaçlıyor.

SDG'lerin entegre ve bölünmez olması, bir hedefe doğru ilerlemenin diğer hedeflere doğru ilerlemeye katkıda bulunabileceği anlamına geliyor. Örneğin, eğitime erişimin iyileştirilmesi yoksulluğun azaltılması ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine yardımcı olurken, çevrenin korunması sağlık ve refahın artmasına yardımcı olabilir.

Neden sürdürülebilirlik bizim için kritik önem taşıyor?

Sürdürülebilirlik bizim için kritik bir öneme sahip, çünkü hem insan hem de doğal sistemlerin uzun vadede hayatta kalması ve refahı için gerekli. Dünya nüfusu artıyor ve gıda, su, enerji ve hammadde gibi kaynaklara olan talebimiz artıyor. Aynı zamanda, iklim değişikliği, kirlilik ve diğer çevresel zorluklar dünya üzerindeki yaşamı destekleyen doğal sistemlere artan bir baskı uyguluyor.

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama becerisinden ödün vermeden, şimdiki ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak yollar bulmakla ilgili. Bu, yeryüzündeki yaşamı destekleyen doğal, sosyal ve ekonomik sistemlerin korunmasını ve korunmasını sağlamakla ilgilidir, böylece bizim güvendiğimiz kaynak ve hizmetleri sağlamaya devam edebilirler.

Sürdürülebilirlik olmadan, doğal kaynaklarımızın tüketilmesi, çevreye zarar verilmesi ve toplumlarımızı destekleyen sosyal ve ekonomik sistemlerin zarar görmesi riskini göze alıyoruz. Bu nedenle, dünyadaki insanların sağlığı, refahı ve güvenliği açısından sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri arasında herhangi bir ilişki var mı?

What is the sustainability
 

Enerji verimliliği, sera gazı emisyonlarının azaltılması, doğal kaynakların korunması ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın geliştirilmesine yardımcı olabileceğinden, sürdürülebilirlik hedeflerinin birçoğuyla yakından ilgilidir.

Örneğin enerji verimliliğinin artırılması, evlere, binalara ve sanayiye elektrik sağlamak için gereken enerji miktarının azaltılmasına yardımcı olabilir, bu da iklim değişikliğine katkıda bulunan sera gazlarının emisyonlarını azaltabilir. Bu, iklim değişikliği ve onun etkileriyle mücadele etmek için acil ve iddialı adımlar atmayı amaçlayan "İklim Eylemi" (SDG 13) hedefine ulaşmada yardımcı olabilir.

Enerji verimliliğinin artırılması, doğal kaynakların korunmasına ve hava ve su kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilecek fosil yakıtlar ve diğer yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarına olan talebin azaltılmasına da yardımcı olabilir. Bu, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" (SDG 11), "Sorumlu Tüketim ve Üretim" (SDG 12) ve "Karada Yaşam" (SDG 15) gibi birçok başka SDG'ye de katkıda bulunabilir.

Buna ek olarak, enerji verimliliği ev, işyeri ve hükümetlerin enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir, bu da ekonomik kalkınmayı destekleyebilir ve sosyal refahı geliştirebilir. Bu da "Makul Çalışma ve Ekonomik Büyüme" (SDG 8) hedefine ve refahı artırma ve eşitsizlikleri azaltma amaçlı diğer hedeflere katkıda bulunabilir.

Genel olarak, enerji verimliliği sürdürülebilirlik gündeminin önemli bir parçasıdır ve SDG'lerin çoğuna ulaşmada çok önemli bir rol oynayabilir.