İklim Eylemleri ve Endüstri

İklim Eylemleri ve Endüstri

İklim Eylemleri ve Endüstri

by Posted in Sürdürülebilirlik Ofisi

İklim eylemi, bireylerin, kuruluşların ve hükümetlerin iklim değişikliği sorununu ele alma ve sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını ifade eder. Buna enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, doğal kaynakların korunması ve sanayi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi gibi faaliyetler de dahil.

Pek çok endüstriyel süreç, atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazları salan fosil yakıtların yakılmasına dayandığı için, sera gazı emisyonlarına sanayi de büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle, endüstrilerin karbon ayak izlerini azaltacak ve operasyonlarının çevre üzerindeki etkisini azaltacak adımlar atması önem taşıyor.

İklim değişikliği konusunda endüstrilerin harekete geçmesinin birkaç yolu vardır. Örneğin, enerji verimli teknoloji ve süreçlere yatırım yapabilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapabilir, sürdürülebilir üretim uygulamaları kullanabilir ve atık ve kirliliği azaltabilirler. Birçok endüstri aynı zamanda elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi daha çevre dostu yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmek için de çalışmaktadır.

Bu faaliyetlere ek olarak, sanayilerin düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi teşvik eden ve destekleyen politikalar ve düzenlemeler geliştirmek için hükümetler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmaları da önem taşıyor. Bu, karbon fiyatlandırması gibi girişimleri de içerebilir, karbon emisyonlarına bir fiyat koyar ve endüstrilerin emisyonlarını azaltmaları için teşvikler sağlar.

Genel olarak, iklim değişikliği konusunda harekete geçmek, gezegenin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve tüm sakinlerinin refahı için şart. Bireyler, kuruluşlar ve hükümetler, birlikte çalışarak ve meseleyi ele alacak bütüncül bir yaklaşım benimseyerek iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve daha sürdürülebilir bir geleceğin yaratılmasına yardımcı olabilirler.

Soğutma Sektöründe İklim Eylemleri Nedir?

İklim Eylemleri ve Endüstri
 

Pek çok soğutma sistemi, sera gazlarının güçlü olması nedeniyle hidroflorokarbon (HFC) soğutucularına güvendiği için, soğutma sektörü sera gazı emisyonlarına önemli katkıda bulunuyor. Buna ek olarak, soğutma sistemlerinin işletilmesinde kullanılan enerji sera gazı emisyonlarına da katkıda bulunabilir.

Soğutma sektörünün karbon ayakizini azaltmak ve operasyonlarının çevre üzerindeki etkisini azaltmak için harekete geçmesinin çeşitli yolları var. Bu eylemlerden bazıları şunlardır:

Düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) geçiş: Birçok soğutma sistemi şu anda yüksek GWP'ye sahip ve iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunan HFC soğutucuları kullanmaktadır. Hidroflorolefinler (HFO) veya hidrokarbonlar gibi daha düşük bir GWP'ye sahip soğutuculara geçiş yaparak, soğutma sektörü sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir.

Enerji verimliliğinin artırılması: Soğutma sistemleri enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltacak şekilde tasarlanabilir ve çalıştırılabilir. Örneğin, enerji verimli motorların kullanılması, soğutma sistemi tasarımının optimize edilmesi ve uygun bakım ve onarım uygulamalarının uygulanması bu olanaklara dahildir.

Doğal buzdolaplarının benimsenmesi: Bazı soğutma sistemleri, daha düşük GWP'ye sahip olan ve ozon tabakasına zararlı olmayan amonyak veya CO2 gibi doğal soğutucular kullanmak için tasarlanabilir.

Soğutucu yönetimi için en iyi uygulamaların uygulanması: İyileştirme, geri dönüşüm ve imha gibi uygun soğutucu yönetim uygulamaları, soğutucu emisyonlarının azaltılmasına ve bu güçlü sera gazlarının atmosfere salınmasının engellenmesine yardımcı olabilir.

Hissedarlarla işbirliği yapmak: Soğutma sektörü düşük karbonlu soğutma sistemlerine geçişi teşvik eden ve destekleyen politikalar ve düzenlemeler geliştirmek için hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla birlikte çalışabilir.

Genel olarak, soğutma sektöründe iklim değişimine yönelik önlemler almak, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin hafifletilmesi açısından büyük önem taşıyor. Düşük karbonlu teknolojiler ve uygulamalar uygulamaya konularak, soğutma sektörü daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişte kilit rol oynayabilir.

F-Gaz düzenlemesinin iklim değişikliğindeki rolü nedir?

İklim Eylemleri ve Endüstri
 

F-Gaz Yönetmeliği (AB) No 517/2014), iklim değişimine önemli ölçüde katkı sağlayan sera gazlarının güçlü sera gazları olan florinli sera gazlarının (F-gazları) kullanımı ve emisyonlarını azaltmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği (AB) mevzuatıdır. Söz konusu düzenleme soğutma, klima ve ısı pompalarının yanı sıra yangın koruma, yalıtım ve yarı iletken imalatı da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde uygulanıyor.

F-Gaz Düzenlemesinin temel amacı:

Piyasaya yerleştirilebilecek ve çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek F gazlarının miktarına sınırlar koyarak F-gazlarının kullanımını ve emisyonlarını azaltın.

Hidroflorolefinler (HFO) ve hidrokarbonlar gibi F-gazlarına düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) alternatiflerinin kullanımını teşvik edin.

Atmosfere salınmalarını önlemek için F-gazlarının geri kazanımını ve yok edilmesini iyileştirin.

F-gaz emisyonlarını azaltmak için kurtarma, geri dönüşüm ve imha gibi iyi soğutucu yönetim uygulamalarının kullanımını teşvik edin.

Yönetmeliğin kapsadığı sektörlerde düşük GWP teknolojileri ve uygulamalarının geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik edin.

Genel olarak, F-Gaz Yönetmeliği etkili sera gazlarının kullanımı ve emisyonlarını azaltarak ve düşük karbonlu teknoloji ve uygulamalara geçişi destekleyerek iklim eylemlerini desteklemede kilit rol oynuyor. Düzenleme, F-gaz emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olarak, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur ve gezegenin genel sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.